مقایسه باور به جهان عادل در والدین کودکان عقب مانده ذهنی و معلولین جسمی – حرکتی و کودکان عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هییت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی - دانشگاه آزاد واحد تنکابن

3 دانشجو

4 کارشناسی ارشد روانسنجی-دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

5 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

هدف پژوهش حاضر \"مقایسه باور به جهان عادل در بین والدین کودکان عادی با والدین کودکان آهسته گام و معلول جسمی- حرکتی\" بوده. روش پژوهش: علی- مقایسه ای و جامعه ی آماری والدین کودکان آهسته گام، معلولان جسمی – حرکتی و والدین کودکان عادی شهر تهران . نمونه آماری: شامل150 نفر از والدین مناطق دو و پنج مدارس کودکان استثنایی و مدارس عادی همان مناطق، روش نمونه گیری: هدفمند؛ ابزار پژوهش: پرسشنامه ی باور به جهان عادل(گل پرر و عروضی) . یافته های پژوهشی: در مقیاس باورهای دنیای عادلانه برای خود : نمره والدین کودکان عادی از آزمودنی های آهسته گام و آزمودنی های معلول جسمی- حرکتی بالاتر است. نمره والدین آهسته گام نیز از معلولین جسمی حرکتی با تفاوت میانگین=3.3656 بیشتر و در مقیاس باورهای دنیای عادلانه برای دیگران: نمره والدین کودکان عادی از آزمودنی های معلول جسمی- حرکتی بالاتر است. در مقیاس باورهای دنیای عادلانه عمومی: نمره والدین کودکان عادی از والدین کودکان معلول جسمی- حرکتی بالاتر است. نتیجه گیری: باور والدین عادی نسبت به دنیا عادلانه تر قلمداد می شود و نیز والدین دارای فرزند معلول جسمی- حرکتی بیشتر از والدین دارای فرزند معلول ذهنی دنیا را ناعادلانه قلمداد می کنند ، والدین دارای فرزند معلول ذهنی تا حدودی دنیا را برای خود ناعادلانه قلمداد می کنند. بنابراین فقط باور والدین نسبت به دنیا و اتفاقات حاصله در مورد فرزندان آنها تحت تاثیر نوع معلولیت قرار می گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Beliefs in a Just World among the Parents of Children with Intellectual and Physical-Motor Disabilities and Parents of Normal Children

نویسندگان [English]

  • hamidreza hatami 1
  • maryam panahi 2
  • Farideh Rezaei 3
  • ali fathi 4
  • mohammadreza zarbakhsh 5
3 student
چکیده [English]

the goal of the study is to compare the belief in a just world among the parents of normal children with the beliefs held by the parents of children with intellectual or physical-motor disability. Method: a comparative-causative study of a statistical population of parents of slow-paced or physically disabled children and parents of normal children in Tehran. Sample: 150 parents of children in exceptional and normal schools in Districts 2 and 5, Tehran.Research instrument: Beliefs in a just world questionnaire Findings: the subscale beliefs in a just world for others, the score obtained for the parents of normal children was higher than the score for the parents of physically disabled children . For the subscale beliefs in a generally just world, the score found for the parents of normal children was greater than that of the parents of children with physical-motor disabilities . Conclusion: Parents of normal children believe in a fairer world., parents of children with physical and motor disabilities perceive the world to be more just compared to parents of children with intellectual disabilities while the latter perceive the world to some extent unjust for themselves. Therefore, type of disability only affects parents’ belief toward the world and the events that involve their children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • belief in a just world
  • physical-motor disability
  • slow-paced (intellectually disabled) children