بازکاوی و تحلیلی معناشناسی «آرامش» در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکترا روانشناسی سلامت

3 روانشناسی

4 دانشجوی روانشناسی

چکیده

اولین گام برای کاربست یک مفهوم قرآنی دست‌یافتن به درکی درست و همه‌جانبه از آن است؛ مفهوم آرامش از این قاعده مستثنی نبوده و برای عینیّت بخشی و بهره‌مندی از ثمرات آن نیازمند داشتن خوانشی روشن از آن هستیم؛ مقاله حاضر رسالت خویش را درکنکاش پیرامون «آرامش در قرآن» و ارائه خوانش پیش‌گفته تعریف نموده است؛ برای تحقق این امر ابتدا به شناسایی، استخراج، تبیین و نهایتا تدوین معادل‌های قرآنی این مفهوم پرداخته است. در مرحله بعد با مراجعه به تفاسیر مختلف و تحلیل داده‌ها به این نتیجه رسیده است که آرامش در قرآن در شکل کلانِ خود متشکّل از یک شبکه مفهومی سه‌گانه – شناخت، کنترل و عمل- می‌باشد. این شبکه کاملا هدفمند بوده و از مبدأ مشخص (انسان) بسوی غایتی معیّن (خداوند) حرکت می‌کند.  روش بکار گرفته شده در این نوشتار در مرحله اول «انگاره سازی» و در مرحله دوم «تحلیل عقلانی داده‌ها» است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

semantical induction and analisi of tranquility in the holy koran

نویسندگان [English]

  • hasan ahadi 1
  • ahmad gholizadeh 2
  • morteza sisara 3
  • sayid montazeralmahdi 4
چکیده [English]

The first step to apply a koranic concept is to achieve to a concrete and comprehensive understanding of it and the tranquility conception is not excluded by such rule and we should read it clearly for giving effect and enjoying its advantages. The recent essay has defined its objective in doing a research about “Tranquility in the Holy Koran“ and presenting a pre- mentioned reading so the recent essay has firstly dealt with recognition, decipher, explanation and finally editing the koranic equivalents  to materializing such matter. In the next step, the essay has attained to this result that, the tranquility in koran in its great form is inclusive of a triple conceptual network namely recognition, control and action, by referring to the different interpretations and data analysis. Such network is completely targeted and moves from a certain source (Human) towards a determined extremity (God). The style applied for this article in the first step is “Making An Idea“  and in the second step is “Data Rational Analysis  “. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tranquility
  • Pacification
  • Assurance
  • Humbleness
  • Semantics
  • Koran