تعداد مقالات: 13
1. بررسی مقایسه جهت گیری مذهبی و بهزیستی روانشناختی مادران دارای نوجوان تک فرزند با مادران دارای نوجوان چند فرزند

دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 7-30

حسن فربد مفیدی تهرانی؛ ارانوس قطبی نژاد بهرآسمانی؛ کوروش اسماعیلی؛ محمود شیخ پور


2. بزهکاری دختران و پسران: نیمرخ روانی و شیوه‏ های مقابله‏ ای

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 9-26

محسن جدیدی؛ محمدمهدی شمسایی


4. مقایسه باور به جهان عادل در والدین کودکان عقب مانده ذهنی و معلولین جسمی – حرکتی و کودکان عادی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 32-61

حمید رضا حاتمی؛ مریم پناهی؛ فریده رضایی؛ علی فتحی؛ محمد رضا زربخش


5. بررسی نقش عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رضایت شغلی کارکنان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 47-68

حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی


8. ویژگیهای روانسنجی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-2 (MMPI-2RF) در افراد مبتلا به ایدز

دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 86-130

شهره شکرزاده؛ پرویز مرادیان زند؛ کامبیز کامکاری؛ رقیه کیاکجوری


9. تبیین بهزیستی روان‌شناختی و بهزیستی معنوی از طریق عدالت ادراک‌شده

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 89-106

محسن گل پرور؛ اکرم احمدی


10. نقش عوامل فردی، خانوادگی و آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 131-146

مریم کلهرنیاگلکار؛ مهشید جاه طلب ضیابری؛ عادل خالقی ثمرین؛ حمید ملکی نیا


12. بازکاوی و تحلیلی معناشناسی «آرامش» در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 147-167

حسن احدی؛ احمد قلی زاده؛ مرتضی حبیبی سی سرا؛ سعید منتظرالمهدی


13. رابطه جهت گیری مذهبی با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج در بین دانشجویان مرکز کارگاه های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف

دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 168-194

پانته ا جهانگیر؛ زهرا محبوبی نیه؛ سهراب یعقوبی؛ محمد علی جمشیدی


شماره‌های پیشین نشریه